Polub nas na Facebooku
Czytasz: Audiologia – jedna z dziedzin otolaryngologii. Czym dokładnie zajmuje się lekarz audiolog?
menu
Polub nas na Facebooku

Audiologia – jedna z dziedzin otolaryngologii. Czym dokładnie zajmuje się lekarz audiolog?

Audiolog bada słuch małej dziewczynce.

Fot. PeopleImages / Getty Images

Na całym świecie żyje ponad 42 miliony osób z upośledzeniem zmysłu słuchu, z czego około 12 milionów jest głuchych całkowicie. Mimo rozwoju nauki, wprowadzenia nowoczesnych technik obrazowych oraz nowych badań audiologicznych dla osób niedosłyszących liczba 

Audiologia jest nauką, która zajmuje się psychologią, fizjologią, zaburzeniami oraz leczeniem patologii w obrębie narządu słuchu. Żeby zostać specjalistą w tej dziedzinie, trzeba ukończyć studia na kierunku lekarskim oraz następnie zrobić specjalizację. Jakie badania może wykonywać ten lekarz?

Czym jest audiologia?

Audiologia kliniczna to dziedzina nauk medycznych zaliczana do otolaryngologii. W jej zakres wchodzi fizjologia, diagnostyka zaburzeń oraz leczenie nieprawidłowości w obrębie zmysłu słuchu. Można ją łączyć z innymi specjalizacjami, np. z foniatrią. Popularnym kierunkiem jest też logopedia z audiologią, która dotyczy rozpoznawania przyczyn wad wymowy, ich usuwania oraz umiejętności prowadzenia terapii zaburzeń mowy u osób niesłyszących.

Polecamy: Dyzartria – jakie są potencjalne przyczyny zaburzeń mowy?

Czym jest afazja motoryczna? Zobaczcie na filmie:

Zobacz film: Afazja motoryczna. Źródło: 36,6

Kto może zostać specjalistą audiologiem?

Audiologiem może zostać:

  • lekarz, który ukończył studia I lub II stopnia i nie wybrał specjalizacji – program specjalizacji trwa wtedy 5 lat i jest podzielony na kurs podstawowy oraz staże kierunkowe. Kończy się egzaminem państwowym. Zadaniem lekarza jest poznanie tajników wykonywania badań audiologicznych i opanowanie umiejętności rozpoznawania oraz leczenia zachowawczego zaburzeń zmysłu słuchu, węchu oraz mowy;
  • lekarz, który ukończył studia ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii – nauka trwa 3 lata i jest zakończona egzaminem państwowym. Po ukończeniu nauki lekarz może przyjmować i diagnozować pacjentów z zaburzeniami słuchu, mowy i połykania, przeprowadzać podstawowe zabiegi chirurgiczne, wydawać orzeczenia i opinie w sprawie patologii dotyczących zmysłu słuchu, węchu oraz zaburzeń równowagi.

Specjalistą audiologiem dziecięcym i osób dorosłych może zostać również lekarz posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w następujących dziedzinach: audiologia i foniatria, laryngologia, otolaryngologia dorosłych i dziecięca oraz otorynolaryngologia (zarówno dorosłych, jak i dzieci). Czas trwania szkolenia to 2,5 roku. Obejmuje ono moduł podstawowy oraz staże kierunkowe i kończy się egzaminem państwowym złożonym z testu pisemnego zawierającego zbiór pytań wielokrotnego wyboru oraz egzaminu ustnego opartego na pytaniach problemowych dotyczących wybranych zagadnień.

Logopedia z audiologią

Studia licencjackie na kierunku logopedia z audiologią trwają 3 lata. W czasie nauki student zdobywa wiedzę z zakresu diagnozowania przyczyn powstawania wad wymowy, umiejętności diagnozowania tych patologii oraz prowadzenia terapii zaburzeń mowy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Połączenie logopedii z audiologią pozwala na dodatkowe poszerzenie wiedzy w zakresie usprawniania aparatu mowy u chorych z niedosłuchem lub całkowitą głuchotą.

Student, który ukończył studia z oceną pozytywną, może podjąć zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia, placówkach oświatowych lub domach pomocy społecznej. Niektórzy logopedzi pracują także w mediach jako trenerzy emisji głosu i technik mówienia.

Poradnia audiologiczna – co to jest? Jakie badania diagnostyczne wykonuje się w tej placówce?

Do poradni audiologicznej kierowani są pacjenci z niedomogą słuchu, u których podstawowe badanie uszu jest niewystarczające do zdiagnozowania nieprawidłowości. Mając skierowanie do placówki specjalistycznej, mogą wykonać następujące badania:

  • audiometrię tonalną – badanie polega na odbieraniu sygnałów dźwiękowych o różnym natężeniu usłyszanych w słuchawkach. Jest bezbolesne i trwa około kilkunastu minut. Pozwala określić stopień ewentualnego niedosłuchu oraz tzw. próg słyszenia (określenie najniższego dźwięku słyszanego przez pacjenta);
  • tympanometrię – badanie diagnostyczne umożliwiające ocenę ucha środkowego. Specjalista sprawdza stan błony bębenkowej chorego, zawartość płynu w jamie i ocenia kondycję oraz układ kosteczek słuchowych. Może również sprawdzić odruchy mięśnia strzemiączkowego, co pozwoli na rozpoznanie możliwych patologii w obrębie ucha wewnętrznego;
  • badanie BERA – nazywa się je także badaniem ABR. Pozwala określić czynność wywołanych potencjałów słuchowych pnia mózgu. Pacjent musi założyć słuchawki, a na głowie ma umieszczane dodatkowe elektrody połączone z systemem komputerowym. Chory jest stymulowany przy pomocy dźwięków słyszalnych w słuchawkach, a jego reakcje rejestrowane przez komputer.

Skierowanie do poradni audiologicznej wystawia lekarz laryngolog, o ile sam nie jest audiologiem–foniatrą. Badania diagnostyczne słuchu zleca się też osobom, które chcą podjąć pracę wymagającą noszenia słuchawek lub na wysokości powyżej 3 metrów.

Bibliografia:

  1. Modułowe programy specjalizacji (od 1.10.2014) – aktualizacja 2018, Audiologia i foniatria, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
  2. A. Pruszewicz, A. Obrębowski, Audiologia kliniczna – zarys, wyd. IV rozszerzone i poprawione, Wydział Nauk Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2010, s. 23.
Czy artykuł okazał się pomocny?
Tak Nie
5
2
Polecamy
Jak zostać seksuologiem – wymagania, predyspozycje, perspektywy zawodowe
Jak zostać seksuologiem – wymagania, predyspozycje, perspektywy zawodowe Dzień Dobry TVN
Czym jest audiometria impedancyjna?
Wskazania do badania oraz interpretacja wyników
Czym jest audiometria impedancyjna? Wskazania do badania oraz interpretacja wyników TVN zdrowie
Czym zajmuje się laryngolog?
Co leczy się w poradni laryngologicznej?
Czym zajmuje się laryngolog? Co leczy się w poradni laryngologicznej? TVN zdrowie
Psycholog a psychoterapeuta.
Jakie są różnice w pracy tych dwóch specjalistów?
Psycholog a psychoterapeuta. Jakie są różnice w pracy tych dwóch specjalistów? Dzień Dobry TVN
Komentarze (0)
Nie przegap
Kiedy i co można jeść po gastroskopii? Zalecenia po badaniu
Kiedy i co można jeść po gastroskopii? Zalecenia po badaniu
Krosty na brzuchu – jakie mogą być przyczyny ich pojawienia się?
Krosty na brzuchu – jakie mogą być przyczyny ich pojawienia się?
Co oznacza i do czego prowadzi zanik kory mózgowej? Przyczyny i objawy schorzenia
Co oznacza i do czego prowadzi zanik kory mózgowej? Przyczyny i objawy schorzenia
Nieprzyjemny zapach z nosa – przyczyny i leczenie
Nieprzyjemny zapach z nosa – przyczyny i leczenie
Poziome ustawienie kości krzyżowej, co to jest?
Poziome ustawienie kości krzyżowej, co to jest?
Ognisko hipodensyjne – o czym świadczy taka zmiana?
Ognisko hipodensyjne – o czym świadczy taka zmiana?