Polub nas na Facebooku
Czytasz: Co gwarantuje Karta Praw Pacjenta?
menu
Polub nas na Facebooku

Co gwarantuje Karta Praw Pacjenta?

Karta praw pacjenta

Fot: ericsphotography / gettyimages.com

Prawa pacjenta to określenie używane w odniesieniu do praw i wolności pacjenta, które są gwarantowane przez państwo. W Polsce prawa pacjenta określa nie tylko Karta Praw Pacjenta, ale szereg innych dokumentów przyjętych przez rząd. Pora się przekonać, jakie możliwości ma pacjent i o czego może się domagać.

W Polsce prawa pacjenta określają:

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

• Umowy międzynarodowe, czyli:

1. Karta Praw Pacjenta z 1984 r. wydana z inicjatywy Parlamentu Europejskiego Wspólnoty Europejskiej

2. Deklaracja Promocji Praw Pacjenta w Europie z 1994

3. Europejska Karta Praw Pacjenta

4. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 167; dalej jako: Pakt)

5. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 (ratyfikowana przez Polskę 2 października 1992).

Istotna jest także ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przyjęta przez Sejm 6 listopada 2008 roku. Wyodrębnia ona szczegółowo prawa pacjenta, których realizacji może domagać się w placówkach medycznych na terenie całego kraju. Ustawa daje także możliwość wystąpienia do Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o pomoc i interwencję.

Specjalnym prawnym obostrzeniom podlegają również badania kliniczne - zarówno na całym świecie jak i w Polsce istnieją szczegółowe uregulowania prawne. Aby chronić bezpieczeństwo i prawa osób uczestniczących w badaniach klinicznych oraz zapewnić rzetelność uzyskiwanych danych, opracowano i wdrożono reguły Dobrej Praktyki Klinicznej.

Każde badanie kliniczne musi zostać zatwierdzone i uzyskać zgodę Ministra Zdrowia oraz Niezależnej Komisji Bioetycznej. Podmioty te oceniają zarówno bezpieczeństwo jak i celowość badania.

W badaniu klinicznym mogą uczestniczyć chorzy spełniający określone w protokole badania tzw. kryteria włączenia. Na każdym etapie pacjent ma prawo wycofania się z udziału w badaniu i nie ponosi przy tym żadnych konsekwencji.

Zobacz film: Czym są badania kliniczne. Źródło: Agencja TVN

Karta Praw Pacjenta – jakie daje nam prawa?

Poniżej zamieszczamy tylko przykładowe prawa:

Prawo do ochrony zdrowia;

Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej;

Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;

Prawo do umierania w spokoju i godności;

Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu;

Prawo do wyrażenia w formie pisemnej na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji;

Prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu klinicznym (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności, co najmniej dwóch świadków), po wcześniejszym przekazaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego może w każdej chwili bez szkody dla siebie wycofać się z badania klinicznego (art. 37 b ust. 2 pkt 2, art. 37 f ustawy z dnia 6 września 2001 r.;

Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie;

Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej;

Praw pacjenta jest o wiele więcej: http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/karta_praw_pacjenta_07082007.pdf

Synexus


Czy artykuł okazał się pomocny?
Tak Nie
10
1
Polecamy
11 najważniejszych praw pacjenta
11 najważniejszych praw pacjenta TVN zdrowie
Prawa pacjenta.
Czego możemy oczekiwać w czasie pandemii?
Prawa pacjenta. Czego możemy oczekiwać w czasie pandemii? TVN zdrowie
Jak długo ważne jest skierowanie na badania krwi, okresowe i USG?
Jak długo ważne jest skierowanie na badania krwi, okresowe i USG? Dzień Dobry TVN
Łatwiej o test na koronawirusa.
Ministerstwo zmieniło zdanie na temat czterech jednoczesnych objawów
Łatwiej o test na koronawirusa. Ministerstwo zmieniło zdanie na temat czterech jednoczesnych objawów Dzień Dobry TVN
Komentarze (0)
Nie przegap
"Najczęstszym błędem jest podnoszenie nóżek do góry". Ekspert radzi, jak przewijać dziecko
"Najczęstszym błędem jest podnoszenie nóżek do góry". Ekspert radzi, jak przewijać dziecko
Zapalenie zatok – jak odróżnić je od przeziębienia? Objawy i leczenie stanu zapalnego zatok
Zapalenie zatok – jak odróżnić je od przeziębienia? Objawy i leczenie stanu zapalnego zatok
Ognisko hipodensyjne – o czym świadczy taka zmiana?
Ognisko hipodensyjne – o czym świadczy taka zmiana?
Poziome ustawienie kości krzyżowej, co to jest?
Poziome ustawienie kości krzyżowej, co to jest?
Strofantyna – gdzie kupić zapomniany lek nasercowy?
Strofantyna – gdzie kupić zapomniany lek nasercowy?
Co oznacza i do czego prowadzi zanik kory mózgowej? Przyczyny i objawy schorzenia
Co oznacza i do czego prowadzi zanik kory mózgowej? Przyczyny i objawy schorzenia