Polub nas na Facebooku
Czytasz: Xanax – czym jest, ulotka, dawkowanie
menu
Polub nas na Facebooku

Xanax – czym jest, ulotka, dawkowanie

Kobieta siedząca na parapecie w mroku

Fot: hunna / fotolia.com

Xanax jest lekiem dostępnym w aptekach wyłącznie na receptę. Działa on uspokajająco, przeciwlękowo oraz nasennie. Te właściwości wykorzystywane są, np. przy krótkotrwałym leczeniu stanów lekowych oraz przy ciężkich stanach lekowych w depresji. Xanax dostępny jest w formie tabletek o różnej zawartości substancji czynnej, którą jest alprazolam. 

Co to jest Xanax i w jakim celu się go stosuje?

Xanax jest lekiem działa przeciwlękowo, rozluźniająco i uspokajająco. Dzięki tym właściwościom wykorzystywany jest w krótkotrwałym leczeniu takich zaburzeń jak:

 • Zaburzenia lękowe uogólnione,
 • Zaburzenia lękowe z napadami lęku,
 • Zaburzenia lękowe w postaci fobii,
 • Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane.

Substancją czynną Xanax’u jest alprazolam, który należy do grupy leków nazywanej pochodnymi benzodiazepin. Alprazolam nasila działanie kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), czyli głównej substancji hamującej aktywność ośrodka układu nerwowego. Xanax jest zalecany tylko w przypadkach, kiedy objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe. Stany napięcia i niepokoju związane z problemami dnia codziennego nie są wskazaniem do stosowania leku. Xanax może uzależniać, dlatego należy go stosować wtedy, kiedy jest to potrzebne i zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jakie mogą być pierwsze objawy depresji? Odpowiedź znajdziesz w filmie: 

Zobacz film: Jakie są pierwsze objawy depresji? Źródło: 36,6.

Xanax – skład

Xanax występuje w kilku dawkach:

 • Tabletki 0,25 mg,
 • Tabletki 0,5 mg,
 • Tabletki 1 mg,
 • Tabletki 2 mg.

Substancją czynną w leku jest alprazolam. Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, sodu dwuoktylosulfobursztynian (85%) + sodu benzoesan (15%), krzemu dwutlenek koloidalny, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana.

Dodatkowo tabletki Xanax 0,5 mg zawierają lak sodowo – glinowy z erytrozyną, a tabletki Xanax 1 mg lak sodowo – glinowy z erytrozyną i lak glinowy F.D. i C. Blue Nr 2.

Xanax – informacje ważne przed zastosowaniem leku

W jakich przypadkach nie stosować leku Xanax:

 • Przy uczuleniu na alprazolam i inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • Przy nużliwości mięśni,
 • Przy ciężkiej niewydolności oddechowej,
 • Przy zespole bezdechu śródsennym,
 • Przy ciężkiej niewydolności wątroby,
 • U osób poniżej 18 roku życia.
 • Kobietom w ciąży, karmiącym piersią lub planującym posiadanie dziecka nie zaleca się stosowania alprazolamu. Jeżeli tak się stanie, pacjentka powinna zostać przebadana pod kątem zagrożenia dla płodu. Benzodiazepiny w małych ilościach przenikają do mleka matki.

Xanax - ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Xanax należy się skontaktować z lekarzem, jeśli:

 • Lek jest przyjmowany przez długi okres czasu. Xanax może uzależniać, zwłaszcza osoby o skłonnych do nadużywania leków lub alkoholu. Konieczność dalszego leczenia powinna być okresowo oceniana przez lekarza,
 • Dawka leku jest zmniejszana lub jest on nagle odstawiany, gdyż mogą wystąpić objawy odstawienia,
 • Pacjent zmaga się z depresją, z myślami lub tendencjami samobójczymi,
 • Pacjent stosuje inne benzodiazepiny (zwiększone ryzyko uzależnienia),
 • Pacjent jednocześnie stosuje opioidy, leki nasenne, uspokajające lub spożywa alkohol (ich działanie może się nasilić),
 • Występuje niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresja, urojenia, gniew, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie bądź inne zaburzenia zachowania. W razie pojawienia się wymienionych dolegliwości należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem,
 • Pacjent ma jaskrę, zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Xanax podobnie jak inne benzodiazepiny mogą wywoływać niepamięć następczą, która występuje kilka godzin po zażyciu leku. W takim przypadku należy zapewnić pacjentowi nieprzerwany sen przez 7-8 godzin. Dodatkowo, benzoiazepiny powinny być ostrożnie stosowane u osób w podeszłym wieku, ze względu na ryzyko nadmiernego uspokojenia i/lub osłabienia układu mięśniowo-szkieletowego, co może skutkować upadkami, często poważnymi w skutkach.

Xanax a inne leki

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o wszystkich innych przyjmowanych aktualnie lekach oraz o tych, które pacjent planuje przyjmować. Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż mieszanie leku z innymi może mieć różne konsekwencje.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas:

 • Łączenia leku Xanax z opiadami, gdyż te działają depresyjnie na układ oddechowy (zwalniają i spłycają oddech). Wiąże się to z ryzykiem nadmiernego uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki, a nawet śmierci,
 • Xanax może nasilić działanie leków przeciwpsychotycznych, nasennych, przeciwlękowych, uspokajających, przeciwdepresyjnych, przeciwdrgawkowych, narkotycznych leków przeciwbólowych, środków znieczulających i leków przeciwhistaminowych,
 • W przypadku narkotycznych leków przeciwbólowych może dochodzić do nasilenia euforii, co może prowadzić do nasilenia zależności psychicznej,
 • Nie wolno spożywać alkoholu w czasie stosowania leku Xanax,
 • Nie zaleca się przyjmowania leku Xanax wraz z niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi do stosowania wewnętrznego, np. ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, worykonazolem.
 • Należy zachować ostrożność i rozważyć zmniejszenie dawki Xanax’u podczas jednoczesnego stosowania wraz z nefazodonazem, fluwoksaminą i cymetydyną.
 • Należy zachować ostrożność również podczas jednoczesnego stosowania wraz z fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem i antybiotykami makrolidowymi,
 • Jednoczesne stosowanie leku Xanax oraz inhibitorów protezy HIV wymaga modyfikacji dawki lub zaprzestania przyjmowania alprazolamu,
 • Pacjenci przyjmujący jednocześnie alprazolam i digoksynę powinni być ściśle monitorowani, czy nie pojawiają się u nich objawy związane z toksycznością digoksyny,
 • Teofilina może zmniejszyć działanie benzodiazepin.

Xanax – dawkowanie

Dawka Xanax’u jest zlecana przez lekarza na podstawie nasilenia objawów i indywidualnych reakcji pacjenta na leczenie. Leczenie powinno trwać jak najkrócej oraz pacjent powinien być pod obserwacją lekarza szczególnie, jeśli nasilenie występujących u pacjenta objawów zmniejszenia się i może nie wymagać leczenia farmakologicznego.

Całkowity czas leczenia nie powinien przekraczać 8-12 tygodni, włączając w to okres zmniejszenia dawki. W trakcie stosowania benzopiazepin może rozwinąć się uzależnienie oraz zależność emocjonalna lub fizyczna. To ryzyko może wzrastać wraz z dawką i czasem trwania leczenia.

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

Zalecana dawka początkowa – 0,25 mg lub 0,5 mg trzy razy na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę w prazie potrzebny, do maksymalnej dawki dobowej – 4 mg podzielonej na dawki mniejsze, przyjmowane w ciągu całego dnia.

Leczenie objawowe zaburzenia lekowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii

Zalecana dawka początkowa – 0,5 mg lub 1 mg przed snem. Ewentualne zwiększenie dawki nie powinno odbywać się w odstępach krótszych, niż co 3 do 4 dni (łączna dawka nie może przekraczać 3 lub 4 dawek na dobę).

Zastosowanie większej i mniejszej dawki niż zalecana

W przypadku przyjęcia większej dawki niż jest to zalecone Xanax może powodować ataksję (niezborność ruchów), senność, zaburzenia mowy, śpiączkę i depresję oddechową. W razie pominięcia zastosowania leku, nie należy spożywać podwójnej dawki w celu uzupełnienia leku.

Leczenia lekiem Xanax nie należy samodzielnie przerywać. Leczenie ma charakter objawowy, po jego przerwaniu objawy mogą powrócić. Lekarz zadecyduje o stopniowym zmniejszeniu dawki.

Xanax – możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane zwykle obserwuje się na początku terapii. Ustępują one w miarę kontynuowania leczenia lub kiedy zmniejszy się dawkę.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • Depresja
 • Senność
 • Uspokojenie
 • Ataksja
 • Zaburzenia pamięci
 • Zaburzenia mowy
 • Zawroty głowy
 • Ból głowy
 • Zaparcia
 • Suchość w jamie ustnej
 • Zmęczenie
 • Drażliwość

Często (od 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • Zmniejszenie apetytu
 • Stan splątania
 • Dezorientacja
 • Zmniejszenie lub zwiększone libido
 • Lęk
 • Bezsenność
 • Nerwowość
 • Zaburzenia równowagi
 • Nieprawidłowa koordynacja
 • Zaburzenia koncentracji uwagi
 • Nadmierna potrzeba snu
 • Letarg
 • Drżenie
 • Nieostre widzenie
 • Nudności
 • Zapalenie skóry
 • Zaburzenia seksualne
 • Zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • Mania
 • Halucynacje
 • Gniew
 • Pobudzenie
 • Uzależnienie
 • Niepamięć
 • Osłabienie siły mięśniowej
 • Nietrzymanie moczu
 • Nieregularne miesiączki
 • Zespół odstawienia leku

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Hiperprolaktynemia
 • Hipomania
 • Agresywne/wrogie zachowanie
 • Zaburzenia myślenia
 • Zwiększona aktywność psychoruchowa
 • Nadużywanie leku
 • Zaburzenia działania układu nerwowego autonomicznego
 • Dystonia
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • Zapalenie wątroby
 • Żółtaczka
 • Obrzęk naczynioruchowy
 • Nadwrażliwość na światło
 • Zatrzymanie moczu
 • Obrzęki obwodowe
 • Zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej

Benzodiazepiny mogą powodować uzależnienie fizyczne i psychiczne. Jeżeli dojdzie do zależności fizycznej nagłe zaprzestanie stosowania leku Xanax może wywołać objawy odstawienia: ból głowy, mięśni, nasilony lęk, uczucie napięcia, pobudzenie, dezorientację, drażliwość, poczucie zmiany otoczenia lub własnej osoby, upośledzenie słuchu, sztywność i mrowienie kończyn. 

Czy artykuł okazał się pomocny?
Tak Nie
88
7
Polecamy
Zespół serotoninowy - występowanie, objawy i postępowanie lecznicze
Zespół serotoninowy - występowanie, objawy i postępowanie lecznicze Dzień Dobry TVN
Jak działają antydepresanty?
Skutki uboczne leków
Jak działają antydepresanty? Skutki uboczne leków Dzień Dobry TVN
Trittico CR - stosowanie, dawkowanie, działanie leku przeciwdepresyjnego
Trittico CR - stosowanie, dawkowanie, działanie leku przeciwdepresyjnego TVN zdrowie
Escitalopram - działanie, wskazania i skutki uboczne leku
Escitalopram - działanie, wskazania i skutki uboczne leku TVN zdrowie
Komentarze (0)
Nie przegap
Ruszył konkurs „Możemy więcej”. Złóż wniosek już dziś
Ruszył konkurs „Możemy więcej”. Złóż wniosek już dziś Materiał sponsorowany
Strofantyna – gdzie kupić zapomniany lek nasercowy?
Strofantyna – gdzie kupić zapomniany lek nasercowy?
Egzema na dłoniach – leczenie domowe, przyczyny, czy jest zaraźliwa?
Egzema na dłoniach – leczenie domowe, przyczyny, czy jest zaraźliwa?
Alzheimer w młodym wieku - przyczyny, pierwsze objawy i kolejne etapy choroby
Alzheimer w młodym wieku - przyczyny, pierwsze objawy i kolejne etapy choroby
Nieprzyjemny zapach z nosa – przyczyny i leczenie
Nieprzyjemny zapach z nosa – przyczyny i leczenie
Zapalenie zatok – jak odróżnić je od przeziębienia? Objawy i leczenie stanu zapalnego zatok
Zapalenie zatok – jak odróżnić je od przeziębienia? Objawy i leczenie stanu zapalnego zatok